2021

Objev v sobě své vnitřní dary

 
Objev v sobě svůj vnitřní dar, naciť si v sobě svůj vnitřní potenciál, otevři ho a ŽIJ HO.
 
Zkoumej, objevuj, ptej se sám sebe na svoje vnitřní bohatství a co bys rád nabídl svému okolí.
 
Jsi tady proto, abys žil naplno to, co jsi si určil. Začni využívat své dary a vnímej svoji vnitřní hodnotu.
 
Probuď se člověče a žij podle svých vlastních představ. Nenech si sám sebe nikým vzít a ani narušit.
 
Tvoř v lásce, tvoř hned teď a na nic už nečekej...
 
 
 

2019

Je dar mít okolo sebe úžasné lidi
 

V dnešní uspěchané a vystresované době tlaku a nátlaku je vzácné setkat se s milými a láskyplnými lidmi, kteří Vás zahrnou příjemným pohledem či kouzelným úsměvem. Bere se již téměř jako samozřejmost, že každý je uzavřený do sebe s nezájmem o okolí nebo potřeb toho druhého. To je hodně moc smutné avšak pravdivé. Lidé spolu méně a méně komunikují, bojí se pravdy a bojí se konfrontace a řešení. O to vzácnějším úkazem je, když se mezi námi objeví člověk, který zahřeje slovem, či příjemným a přirozeným gestem vlídnosti a upřímnosti. Mnoho lidí má mnoho starostí a řeší mnohdy silné životní zvraty a nebo těžké životní období, které si nese mnoho smutku a bolesti. Jsou mezi námi lidé empatičtí, vlídní a starostliví, ale stejně tak hrubí, vznětliví a závistiví, kteří si řeší svoji nespokojenost skrze ty ostatní. My máme svobodnou volbu především v tom, si lidi, které máme ve svém okolí vybírat a obklopovat se těmi se kterými je nám dobře. Některá přátelství nestojí na pevných základech, některá jsou falešná a vzácností je, mít okolo sebe skutečně hodné a dobré lidi, kterým stoprocentně věříme a oni věří nám. Proč svůj drahocenný čas věnovat tomu, kdo o to přinejmenším nestojí a nebo nás nemá rád. S tím kdo nám ubližuje nebo prostě jen s tím s kým nám není dobře. Někdy je těžké se vyvázat z takového vztahu, protože jsme životem vedeni k lekci něco se v něm naučit. Ale často v takových vztazích není nutno setrvávat. Někdy ani nemusíme rozumět tomu, proč se nám děje to, či ono, proč jsme se narodili právě na toto místo a do takové rodiny, ale přijmout skutečnost a realitu v lásce a pochopení, že vše je jak má být a vše má svůj vyšší smysl. Ještě než se sem na Zemi narodíme si sami volíme jakou lekci chceme prožít, v čem se chceme zdokonalit, co chceme pochopit a v čem se zase posunout o kus dál. Pak se ale po našem narození stane to, že vše zapomeneme a žijeme si naše životy dál v nevědomosti toho, co jsme si zvolili za lekce. Najednou se v našem životě odehraje něco nepříjemného a my se divíme, co že se to vlastně děje? Někdy se zlobíme na celý svět, na okolí, hledáme viníky okolo, ale kdo z nás si v tu chvíli uvědomí, že se nám to či ono neděje náhodou. Kdo hledá vyšší záměr nebo ví, že jsme si to určili my sami a zvolili si takové poznání? Kolikrát nás frustruje nějaká disharmonie v našem životě, žijeme v napětí, nespíme, nejíme nebo se časem naše stresy zvětší natolik, že se to odráží na našem těle nebo psychice. Pak člověk hledá, tápe a neví co si s tím počít. V tu chvíli mohu vřele doporučit uvědomit si, že jakákoliv disharmonie v našem životě má svůj význam a ukazuje na to, že na nějaké úrovni jdeme proti sobě. V čem si nenasloucháme nebo vyhovujeme druhým na úkor sami sebe nebo dokonce na úkor svého zdraví. Zastavme se v tu chvíli a zjistěme, co přesně děláme za věci, které nám ubírají sílu, které nám škodí a které nám nedělají dobře a ničí naši drahocennou energii. Snažme se více se zaměřit na to, co nám dělá dobře a na tom stavme a to si dopřávejme. Více spánku, více času pro sebe, více času v přírodě, v přítomnosti milých lidí, v aktivitě, sportu nebo práci, která nás těší. A pokud to je možné, přestaňme ubližovat sami sobě a nedělejme věci, které nám škodí, ať už je to cokoliv. Často se na mě obracejí lidé, kteří jsou v napětí, neklidu a nepohodě jen proto, že si nenaslouchají. Někdy stačí skutečné uvědomění si své vlastní hodnoty a priorit, které nám přináší klid v srdci a v tu chvíli se nám začíná měnit život k lepšímu. Buďme na sebe hodní a bude pak přibývat na světě více milých lidí s překrásným úsměvem, kteří budou žít v lásce ve své přirozenosti. Co si přeješ, to žiješ, i když kolikrát netušíš, že sis to sám zvolil. Když přijmeš svoji vlastní zodpovědnost a vykročíš kupředu s novým pohledem na svůj život, může být o moc krásnější  než byl do této chvíle. Kdykoliv se rozhodneš, můžeš začít žít nově. Hodně lásky a úspěchu ze srdce přeji nám všem. V lásce  Elien

 

2018

Vykročení ze začarovaného kruhu

Snad každý z nás v životě zažil pocit bezmoci, kdy jsme naprosto zoufalí z toho, že se nemůžeme pohnout z místa a zažíváme dokola stále to samé. Nevíme jak z toho bludného začarovaného kruhu ven. Ať už se to týká jakékoliv situace v životě. Snažíme se vymýšlet různé možné změny, které by nás z toho navždy vyvedly. Proč se nám to ale stále nedaří a proč se nám stále děje to samé? Odpověď zní, naše snaha vychází z hlavy. Z naší mysli a ne z našeho nitra, z našeho srdce. Zamysleme se nad tím z jakého důvodu toužíme po změně a proč se nám to stále nedaří změnit. Většinou vytváříme tlak na danou situaci. A tím pádem jsme ve stresu a napětí. My potřebujeme naopak mysl uvolnit a následně také naše tělo, které je v křeči z neúspěchu a z disharmonie. Potřebujeme se NACÍTIT CO A PROČ VLASTNĚ CHCEME. PO ČEM SKUTEČNĚ TOUŽÍME. Chceme změnu opravdu kvůli sami sobě nebo se snažíme uspokojit přání druhého, i když s tím nesouzníme. Toto jsme se nikde neučili, na to se nás ve škole nikdy neptali. Na to se nás ve většině případů bohužel ani doma neptali. My perfektně známe systém toho, plnit přání ostatních. Myslet na druhé. Nebýt sobečtí. Toto máme v sobě nastaveno jako program, díky kterému se nemůžeme posunout dále a vyjít z bludného kruhu ven. Toto nás drží zpátky. My potřebujeme pochopit, že my sami musíme být v první řadě šťastní, naplnění harmonií a láskou sami v sobě, přijímat se takoví jací jsme a to bez podmínek. Potřebujeme se zeptat sami sebe co je pro nás v danou situaci a v ten daný okamžik to nejlepší. Co nás udělá šťastnými? Teprve potom dokážeme v našich životech rozpoznat co je pro nás správné a co není. Už pak nedovolíme, aby nás někdo ovládal a nebo manipuloval a svůj život následně podmiňovali přání okolí a šli sami proti sobě. Přestaneme dělat věci na úkor sebe, protože se milujeme nee proto, že jsme sobečtí! Díky naší sebelásce a sebe-vědomí víme CO JE PRO NÁS SPRÁVNÉ A CO NÁS DĚLÁ ŠŤASTNÝMI. Následně to pak můžeme také učit naše děti. Když jsme šťastni, vnášíme automaticky štěstí i do našeho okolí. Lidem je s námi dobře a cítí z nás lásku a klid. Pak nedovolíme, abychom se dostali do bezmoci v bludném kruhu. Zkusme to jinak a vykročme z navyklých vzorců chování. Přeji hodně úspěchu a radosti v srdci...

 

2017

Když uvěříme tomu, jak moc jsme k ničemu

Kdo nás ovlivní nejvíc v našich životech? Co myslíte? Ano, naši rodiče. Vyrůstáme v prostředí s našimi nejbližšími. Věříme bezmezně tomu co nám říkají. Bereme si za své jak s námi jednají a pomaličku ovlivňují náš vlastní postoj sami k sobě. Rodiče kolikrát ani netuší jakou moc v sobě nosí a jak mnoho ovlivňují své děti. Dítě přijde na svět čisté a nevinné a velice záleží na tom s kým vyrůstá. Samozřejmě, že víme, že do jakého prostředí se rodíme, není náhoda. Ale určitě by to nemělo být pro rodiče a ostatní, kdo ovlivňuje děti, výmluvou. Naopak ta zodpovědnost kterou na sebe rodiče berou, když se rozhodnou mít děti, by měla být samozřejmostí. Není to pouze o tom přivést dítě na svět, ale být si vědom toho, že je to o péči, moudrosti a zodpovědnosti. Měli bychom přijmout roli rodiče v úctě, pokoře a vděčnosti a uvědomit si, že mnoho lidí tento dar a možnost vychovávat děti nemá. Děti bezmezně rodičům důvěřují. A co se stane, když rodič zneužije důvěry? Když svému dítěti lže, když své dítě ponižuje, sráží, když ho odmítá a nebo dostatečně nevnímá? Dítě si začne připadat divné, špatné, méněcenné, nedostatečné, nemilované a postupně a pomalu začne býti nespokojené či dokonce nešťastné. Bude mít strach v budoucnu z toho se projevit ve své přirozenosti, přestane si vážit sebe, ale i toho kdo se k němu tak chová a může mít časem také psychické nebo zdravotní problémy. A ikdyž nikdo na světě není dokonalý, nevymlouvejme se na to. Přijměme zodpovědnost za to jak se ke svým dětem chováme a snažme se vcítit do nich, jako by jsme byli v jejich roli. My jsme ti, jenž ovlivňují naše děti. Jejich vývoj, chování, ale především pomáháme utvářet jejich budoucnost. Ano, my rodiče obrovskou částí naší výchovy ovlivňujeme životy a budoucnost našich dětí.

 

Životní lekce

Když nám život nadělí určitou lekci, stává se to proto, že jsme připraveni na další krok a posun ve svém vývoji. Není to o tom, že by nás snad někdo trestal nebo neměl rád, ani ti lidé, kteří nám tyto lekce nadělují, ale tato zkušenost přichází proto, abychom v sobě pořešili další doposud nezpracovanou část naší osobnosti, která je v disharmonii. Často se nám při tom ukazuje a ujasňuje co v našich životech ještě mít chceme a co už nám neslouží a můžeme to jednou pro vždy pustit a odložit. Životní lekce bývají o pochopení a přijetí změny, která následně vede k souladu a harmonii. Znamená to, že jsme připraveni na nový život, novou zkušenost, nový vztah, novou práci, nový postoj k sobě i k ostatním, prostě jsme zase o něco dál a je čas pustit to staré a přijmout to nové. Hodně štěstí...

 

Radost je tvořivost

Jestliže netvoříš, nežiješ. Je zcela jedno co tvoříš, ale něco uskutečnit je nutné pro to, abys zažíval(a) radost v srdci. Někoho naplňuje radost skrze ruce, skrze vytvoření něčeho co nám pak dělá radost pouhým pohledem na danou věc. Někdo tvoří tancem, jiný kresbou, někdo vyrábí překrásné nástroje nebo chutné pokrmy. Tvoříš to, co Tě dělá šťastným, co hladí Tvoji duši. Miluješ přírodu? Pracuješ na své zahrádce? Obklopuješ se květinami, které si koupíš nebo vypěstuješ pro RADOST? Ano...vše co Tě naplňuje krásnými pocity a Tvá duše i tělo se z toho raduje je považováno za tvořivost. Učíš ostatní? Předáváš moudrá slova nebo vymýšlíš básně pro druhé? VŠE MÁ OBROVSKÝ SMYSL. Život je různorodý, proměnlivý, bohatý a krásný. Také sport je důležitý a potřebný pro naše tělo a když dáváme tělu co potřebuje, zároveň naplňujeme i naši duši. A naopak. Pokud plníme naši duši láskou a rozvíjíme ji, tak i naše tělo plesá radostí a neuvěřitelně rychle se uzdravuje.

 

Transformace

V hloubce každého z nás je TOUHA. Touha po štěstí, harmonii, rovnováze. Každý člověk hledá tu cestu jiným způsobem. Podle toho co si zvolil, že bude v tomto životě ŽÍT a čím si bude procházet. Jsme tady na Zemi pro POZNÁNÍ, pro VÝVOJ, pro ZKUŠENOST. A díky těmto všem věcem se posouváme krůček po krůčku k absolutnímu souladu v nás samotných. Jsme tady proto, abychom se přijali BEZ PODMÍNEK a nastolili soulad mezi rozumem (myslí, egem) a srdcem (nitrem, duší). Hledáme naši podstatu. Podstatu svého Já - své DUŠE.

Když jsme v životě zaměřeni JEN NA MYSL, zapomínáme na svoji duši. Není prostor se vyjádřit. Duše se nám snaží ukázat se, ale my ji nevnímáme, nevidíme ji díky zahlcenému rozumu a bolestným zkušenostem, které nás často ovládají a berou odvahu a víru v sebe a šťastnou budoucnost. Když poodstoupíme z mysli a věnujeme pozornost svému srdci, dáváme pozornost tomu, co si přeje naše duše..tomu, proč jsme tady na Zemi, teprve pak se začneme dostávat k celistvosti našeho Bytí naší vnitřní podstaty. Pokud vstoupíme do našeho vnitřního Já a nedáváme pozornost tomu vnějšímu, začneme cítit harmonii, soulad, lásku, úctu a vyrovnanost sami v sobě, se sebou i s okolím. Vše se začne rázem měnit. Někdy ta změna je rychlá, někdy to trvá roky, ale podstatné je, že si dovolujeme BÝT ŠŤASTNI a díky tomu prožívat šťastný život.

Transformace je proces, kdy procházíme změnou uvnitř sebe. Měníme své zvyky, staré nánosy a zajetá nastavení, která nás ovládala a nejsou naší podstatou. Pokud pochopíme, že je čas na to, vše co si přejeme změnit uvnitř nás, pak přichází obroda těla i ducha a to na všech úrovních. Mění se dokonce také buněčný základ člověka a podstata našeho Bytí se začíná otevírat v celistvosti a otevřenosti přeměnit se v to nové. V novou energii...

Transformace většinou přichází ve chvíli, kdy už dlouho sami sebe neposloucháme a jdeme tzv. hlavou proti zdi v nastavených kolejích. Přijde stopka a většinou to dojde i tak daleko, že musíme ráz naráz změnit to, CO ŽIJEME. Mění se vztahy, práce, domov, někdo z rodiny může onemocnět atd. a my musíme ať chceme nebo nechceme vystoupit ze zajetých kolejí a vše přizpůsobit a změnit dosavadní způsob života. Je nutné udělat krok kupředu v našem vývoji. Vesmír nám dá do cesty MOŽNOST A PŘÍLEŽITOST SE POSUNOUT. Jen my v tu chvíli nerozumíme a bráníme se vnějším změnám. Ale právě ty, nás většinou dovedou k tomu věci uvnitř nás změnit. Kdybychom žili vesele a šťastně dlouhá léta, jak bychom se mohli pak posouvat a vyvíjet? Měli bychom potřebu?? Toto je důležité si uvědomit. Život mi naučil a stále učí děkovat za změny, které přichází. Učím se změny přijímat a ne s nimi bojovat. Život mi učí pokoře, děkovat za vše co se děje, i přesto, že napovrch to co se děje může vypadat velice negativně. Teprve když se dívám zpátky, vše má svůj obrovský smysl, kterému jsem dřív nerozuměla. Ne vždy jsem děkovala, ne vždy jsem byla pokorná a vděčná. Naopak jsem bojovala s tím co žiju a vnímala jsem svůj život jako jednu velkou bolest a nespravedlnost. Díky zkušenostem a prožitkům svého života mohu ukázat ostatním, že vše se dá změnit..a stále na tom pracuji. Co mi žene kupředu?? Touha po štěstí na všech svých úrovních..A co motivuje v životě Vás? Odpovězte si a žijte naplno to, co chcete žít...mnoho odvahy přeji. 

V lásce Elien

2016

Rozloučení, uvolnění, vděčnost, láska, tvořivost

V souladu a harmonii přeji všem krásné Vánoce. Ať roste ve Vašich srdíčkách jen láska a DOBRO, úcta a podpora, sama k sobě i k druhým lidem okolo.    Ať štěstí a RADOST zaplaví Vaše domovy a v tvořivosti a hravosti sdílíte vše se svým okolím i rodinou. Přeji Vám, z celého svého nitra, z hloubky mého srdce jen to KRÁSNÉ a podporuji Vás na dálku v tom, co si kdo z Vás přeje uskutečnit, tvořit a ŽÍT.

V úctě a pokoře děkuji za všechny DARY ŽIVOTA a zkoušky, které jsou mi dávány do cesty, protože díky nim rostu a kvetu v novém posunu na své cestě.

V plynutí a proudu lásky, radosti a štěstí si přeji jít dál v novém roce..a v lásce a pochopení..tomuto roku nechávám to, co mu náleží. Ať minulost je minulostí a v to nové nechť se tvoří jen vše v čistém záměru a úmyslu. Moudrost nechť prochází mým bytím a mohu v lásce předávat DÁL všem lidem okolo to, co je třeba pro mé i jejich DOBRO.

S vděčností, úctou a pokorou v mém nitru, v mém BYTÍ jsem smířená s tím, že budu v proudu lásky tvořit i nadále to, co jsem si v tomto svém Bytí a inkarnaci zvolila. Děkuji Bohu, Zdroji, Lásce za důvěru, že to zvládnu..a za výzvu tvořit DÁL v tom hezkém.

DĚKUJI ZA TENTO NEOPAKOVATELNÝ ROK 2016

ZA POUČENÍ, PROZŘENÍ, POCHOPENÍ, ODVAHU PUSTIT A OPUSTIT TO STARÉ.

DĚKUJI ZA ZKUŠENOSTI SPOJENÉ S PROZŘENÍM TOHO KDO JSEM A ŽE NENÍ ČEHO SE BÁT.

DĚKUJI ZA ODPUŠTĚNÍ, PUŠTĚNÍ A PROPUŠTĚNÍ TOHO, CO UŽ JE NEFUNKČNÍ A NEPOTŘEBNÉ PRO DALŠÍ KROKY V MÉM ŽIVOTĚ.

DĚKUJI ZA NOVÉ A ÚŽASNÉ LIDI A NOVÉ PŘÁTELE NA KTERÉ SE MOHU S DŮVĚROU OBRÁTIT A POŽÁDAT O POMOC A PODPORU.

DĚKUJI ZA TO, ŽE MOHU POMÁHAT UŽ JEN SVÝM ŽIVOTNÍM PŘÍBĚHEM A ZKUŠENOSTÍ POCHOPIT LIDEM OKOLO SEBE, ŽE VÍRA, LÁSKA A NADĚJE TVOŘÍ TO KRÁSNÉ...a že i když se to nedaří vždy žít, že je zapotřebí VĚŘIT, ŽE VŠE LZE ZMĚNIT, STAČÍ SE JEN S DŮVĚROU ZAMĚŘIT DO SVÉHO NITRA, OBRÁTIT SE KE SVÉ DUŠI A PROMLOUVAT S NÍ.

Děkuji za to, že je mi dán tento DAR, vidět to, co pouhým okem viditelné není.

Děkuji své rodině za to, jak mi vychovala a nic mi v životě neusnadňovala. Neboť díky tomu jsem silná a pevná v sobě a mohu skrze své poznání více pomáhat a podporovat ostatní na jejich cestě k VÍŘE V SEBE!

Haleluja Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. A já vím, že bez toho aniž bych věděla co je a co není dobře se mi v životě DĚJÍ ZÁZRAKY v podobě mnohých Božských věcí.

Bože, díky Ti za každý nový den, zkušenost i příležitost TVOŘIT TO, CO CHCI! A JAK CHCI, je to jen má volba a ničí jiná!

S láskou a v lásce přeji všem to krásné. Nechť moudrost plyne v této Zemi a láska uzdravuje všechny bytosti a stvoření na Zemi.

Matko Země...děkuji, že mě podporuješ a neseš mé DARY ze mě napovrch, za to, že mohu ŽÍT TADY A TEĎ a vyjádřit se ve svobodě a tvořivost je DAR od BOHA.

Slunce je zdroj světla a kvete v každém z nás. Tvořivost je V ŽIVOTĚ to nejdůležitější. TVOŘTE A ŽIJETE!

Je jedno co, jak, kde...ale nechejte promlouvat svůj potenciál, dejte prostor svému nitru, svému Já. 

Je neopakovatelné, individuální, Božské.

VĚŘTE SI A VĚŘTE V SEBE! Nikdo jiný to za Vás NIKDY neudělá a TAM VŠE ZAČÍNÁ!

POKUD MÁTE VÍRU V SEBE, pak v lásce již skrze Vás může protékat proud Božské jiskry. Pokud věříte v sebe...jste šťastní a zdraví...


Přizpůsobte svého vnitřního tvořitele svým potřebám a nechte ho skrze své činy promlouvat..a uvidíte ve svém životě zázraky, kterým se nepřestanete divit! Zázraky se DĚJÍ AŽ TEHDY, POKUD SI DOVOLÍTE TVOŘIT ZE SEBE V LÁSCE A S ČISTÝM ÚMYSLEM. Pak už jen jste a NIC JINÉHO NENÍ TŘEBA...