Veškeré informace je nutné si přečíst a odsouhlasit před první návštěvou u mě. 
 
Pokud chcete, máte možnost posunout se ve svém životě k tomu, po čem z celého svého srdce toužíte. Záleží jen na vašem rozhodnutí a odhodlání.

Skrze rozhodnutí a následnou proměnu můžete uzdravit svá zranění a vyvázat ze starých naučených vzorců chování, které vám brání v tom být naplno šťastni ať již na fyzické, mentální či duševní úrovni. 

Ve fyzickém těle se blok  projeví  až v poslední řadě. Podstatná  část našeho problému se však musí odhalit v hloubce našeho podvědomí, kde můžeme odhalit skutečnou příčinu a následně změnit náš stav a s tím Vám mohu pomoci.

Až poté co začneme pracovat s touto podvědomou úrovní člověka se náš fyzický či psychický stav začíná měnit a následně je možné vydat se cestou úplného uzdravení a harmonie na všech našich úrovních. Vždy řešíme celek, není možno oddělit jedno od druhého.

Někdy naopak je zapotřebí vše vstřebat v tichu, jelikož informace by mohli v konkrétní čas spíše uškodit. Nikdy nemůže být sezení stejné jako to předchozí. Mnohdy člověk odchází v euforii a má pocit, že za sebou nechal tunu zátěže jindy je naopak unavený a v procesu, který potřebuje více času na vstřebání a proměnu.

Vždy předávám při naše setkání informace, které je nutné respektovat a nepodceňovat.

Toto vše je důležité před návštěvou u mě vědět. Také je nutné si uvědomit, že jakékoliv rozhodnutí s sebou nese následnou změnu uvnitř sebe, která vede do větší propojenosti těla a duše. Pomáhám lidem, kteří za mnou přichází nalézt spojení se sebou a následovat plán své duše, který je jedinečný a neopakovatelný.

Jsem tady pro každého kdo si přeje nalézt svoji vlastní podstatu a touží žít v proudu lásky a větší čistoty těla i ducha.

 

  • Nenahrazuji zdravotní péči a jsem zodpovědná pouze za svoji vykonanou práci.
  • Všichni ti, kdo za mnou přicházejí jsou plně zodpovědni sami za sebe a jsou plně svéprávní.
  • Za děti do 18ti let zodpovídají rodiče, kteří souhlasí s návštěvou u mě.
  • Nesete plnou zodpovědnost za to, co po našem setkání budete šířit dále. Doporučuji si vše nechat uležet v sobě a moc s nikým do detailu nerozebírat, aby si ta vnitřní energetická změna mohla dosednout a nikdo do ní vědomě či nevědomě nemohl zasahovat či ji rozptylovat. Uškodí to pouze vám a to není účel našeho setkání.
  • Jestliže jste nemocní, sezení rozhodně nedoporučuji.
  • Pokud jste přihlášeni na kurz či terapii a z nějakého důvodu se nemůžete dostavit, můžete za sebe doporučit náhradníka, který se mi následně ozve a pořeším s ním potřebné, jestliže nikoho nedoporučíte a zrušíte setkání do 24 hod předem, budete muset uhradit určitou částku ušlého zisku - vše řeším s klientem individuálně, dle dané situace.
  • Je nutné se mnou konzultovat případnou kombinaci s jiným terapeutem či určitou naplánovanou energetickou prací (semináře ap.)
  • Po terapii je nutné hodně pít čistou vodu a doplňovat tekutiny a doporučuji chodit do přírody.
  • Podstatná informace je - nepít tři dny alkohol!!! Možno při našem setkání konzultovat individuálně.
Se všemi podmínkami před návštěvou u Elien souhlasím a plně je akceptuji...
 
 
 
 
GDPR

Jestliže jste mým klientem svěřujete mi své osobní údaje. Za jejich ochranu a zabezpečení zodpovídám. Seznamte se proto s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, která máte v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů GDPR.

Vaše osobní údaje, zejména emailovou adresu, kontaktní údaje, adresu webových stránek a další nezbytné informace potřebuji k poskytování služeb (vypracování poradenství, komunikaci, zasílání nabídek či letáčků apod.).

Jste-li mými klienty, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Pouze na základě vašeho souhlasu vám mohu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku.

Chráním vaše osobní údaje v maximální možné míře jako by byly mé vlastní. Udržuji veškerá možná organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Data zpracovávám výhradně v rámci Evropské unie, anebo v zemích zajišťujících odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu.

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud o tomto podezření informujete nejprve mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.