Nabízím skupinovou i individuální práci na sobě. Tvořím a pracuji v tom daném okamžiku jak je zapotřebí. Využívám kombinaci technik, které se nedají zcela v jednoduchosti popsat jelikož jsou z větší části prožitkové. Dále předávám poslání a mnoho informací, které jsou pro člověka v ten určitý okamžik důležité. Někdy naopak je zapotřebí vše vstřebat v tichu, jelikož informace by mohli v konkrétní čas spíše uškodit. Nikdy nemůže být sezení stejné jako to předchozí. Mnohdy člověk odchází v euforii a má pocit, že za sebou nechal tunu zátěže jindy je naopak unavený a v procesu, který potřebuje více času na vstřebání a proměnu. Prosím nepodceňujte mé doporučení po našem sezení.

Toto vše je důležité před návštěvou u mě vědět. Také je nutné si uvědomit, že jakékoliv rozhodnutí s sebou nese následnou změnu uvnitř sebe, která vede do větší propojenosti těla a duše. Pomáhám lidem, kteří za mnou přichází nalézt spojení se sebou a následovat plán své duše, který je jedinečný a neopakovatelný.

Pokud člověk prozatím není 100% rozhodnutý, tak ještě nenastal čas uskutečnit proměnu. Mluvím pouze ze zkušenosti s klienty a ze své vlastní. Vy, kteří máte zkušenosti s mojí prací a rádi byste předali ostatním kontakt a toužíte jim pomoci, nechejte prosím svobodnou volbu na nich samotných a do ničeho je netlačte. Všichni mají právo na to jít v životě svým vlastním tempem proměny a vše má své dokonalé načasování. Věřte tomu...

Jen pokud člověk ze své vlastní vůle a touhy chce žít nově a jinak, tak je změna možná. Můj i váš čas je drahocenný, stejně tak i vaše finance, tak si skutečně naciťte, co ve svém životě chcete. Důvěra je základ pro naši spolupráci. Nepodceňujte prosím má slova a uvědomte si zda chcete pomoci nebo chcete naplnit přání své polovičky nebo blízkých, kteří vás do návštěvy u mě tlačí.

Jsem tady pro každého kdo si přeje nalézt svoji vlastní podstatu a touží žít v proudu lásky a větší čistoty těla i ducha.

Pokud si někdo z vás myslí, že může žít v proudu lásky a harmonie v nenávisti, lži, neodpuštění a nerespektu, pak toto možné není a v tom případě doporučuji neblokovat místo ostatním klientům, kteří hledají cestu opačnou.

Nenahrazuji zdravotní péči a jsem zodpovědná pouze za svoji vykonanou práci.Všichni ti, kdo za mnou přicházejí jsou plně zodpovědni za svoje rozhodnutí, jsou plně svéprávní a plně zodpovědni sami za sebe. Za děti do 18ti let zodpovídají rodiče, kteří souhlasí s návštěvou u mě. GDPR

Jestliže jste mým klientem svěřujete mi své osobní údaje. Za jejich ochranu a zabezpečení zodpovídám. Seznamte se proto s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, která máte v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů GDPR.

Vaše osobní údaje, zejména emailovou adresu, kontaktní údaje, adresu webových stránek a další nezbytné informace potřebuji k poskytování služeb (vypracování poradenství, komunikaci, zasílání nabídek či letáčků apod.).

Jste-li mými klienty, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Pouze na základě vašeho souhlasu vám mohu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku.

Chráním vaše osobní údaje v maximální možné míře jako by byly mé vlastní. Udržuji veškerá možná organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Data zpracovávám výhradně v rámci Evropské unie, anebo v zemích zajišťujících odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu.

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud o tomto podezření informujete nejprve mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.