Individuální setkání

 

Z větší části za mnou chodí lidé s psychickými problémy kam patří především strachy a obavy, deprese a úzkosti, vyčerpání a únava, panická ataka a jiné problémy

Často také řešíme zdravotní problémy, nízké sebevědomí, špatnou komunikaci, noční děsy, problémy ve vztazích, závislosti, přebírání zodpovědnosti za druhé, smutky, finanční problémy, nepochopitelné vnitřní pocity a další.

Při sezení se klient dostává do prapříčiny vzniku bloků z jakéhokoliv období svého života. Traumata, bolesti, strachy, úzkosti, deprese, mají příčinu někde v hloubce a jsou uloženy v našem podvědomí. Už si na ně nemusíme ani pamatovat a oni tam jsou a velmi silně nás mohou ovlivňovat. Situace, které ve svém životě prožíváme, zvlášť v našem dětství, ovlivňují náš další životní vývoj. Nejdříve musíme zátěže vyhledat, následně je přijímáme a až nakonec je odevzdáváme a propustíme. S klientem často pracuji na přijetí a odpouštění. 

Problémy, které člověk začíná řešit, jsou většinou delšího časového úseku a donutí ho s nimi něco dělat až nátlak, který vzniká díky jeho zdravotnímu stavu nebo depresím. Málokdy lidé řeší problematickou situaci hned jak nastane. Snaží se to zvládat sami a věří, že k tomu nikoho nepotřebují. Mnohdy se ale sami nedokáží dostat k hluboké prapříčině, která vězí v hlubokém podvědomí. Problém se tak postupem času zhoršuje a tlačí na to, aby se začal řešit. Proto se vše zhoršuje do takové nesnesitelné fáze, třeba i propuknutí vážné nemoci, až člověk teprve v této době začíná hledat odbornou pomoc. 

Mým záměrem je pomoci člověku navrátit se ke své celistvosti, uzdravení a plnohodnotnému životu.
 
Při spolupráci je důležitá důvěra, víra, trpělivost a otevřenost. Dle mých zkušeností čím víc člověk věří, že se může uzdravit nebo posunout a opravdu spolupracuje, tím je vše snadnější a sezení není potřeba absolvovat tolik, i když je kolikrát více zatížen.

 

Někdy i po jednom setkání je možné svůj stav změnit. Vždy to souvisí s konkrétním problémem v podvědomí člověka. Toto je vždy individuální dle toho, kolik zátěží si v sobě člověk nese a co za konkrétní bloky v sobě má.

 

Doporučuji řešit problémy co nejdříve nastanou a nenechat sám sebe dohnat do stavu před kolapsem. 

Vždy je intenzita docházení na terapie různá. Někomu stačí i jedna, dvě terapie, někdo potřebuje delší čas. Vždy jen doporučuji, pokud cítím, aby klient pokračoval a vidím u něj důležitá témata ke zpracování. 

Mezi sezeními doporučuji odpočinek a nekombinovat s další očistou  jako jsou různé semináře, terapie, mohlo by to býti velmi silné a náročné a naopak by se mohlo přitížit a to není účelem. Vždy je možnost se mnou prokonzultovat vhodnost případné kombinace s další terapií či seminářem.

Po společném setkání doporučuji odpočívat a vyvarovat se jakékoliv zátěži. Je nutné zvýšit přísun tekutin, často se sprchovat, koupat a vyvarovat se alkoholu. 

Další doporučení a informace předávám individuálně při setkání.

 

Cena terapie

Základní cena: 850,-Kč / 60 minut ( cena může být individuálně navýšena dle náročnosti )
 
Délka terapie: od 60 minut do 120 minut
 
V případě zrušení schůzky ze strany klienta za kratší dobu než 24h / poplatek za ušlý zisk 500,-Kč až 800,-Kč.