Při sezení se klient dostává do prapříčiny vzniku bloků z jakéhokoliv období svého života. Traumata, bolesti, strachy, úzkosti, deprese, mají příčinu někde v hloubce a jsou uloženy v našem podvědomí. Už si na ně nemusíme ani pamatovat a oni tam jsou a velmi silně nás mohou ovlivňovat. Situace, které ve svém životě prožíváme, zvlášť v našem dětství, ovlivňují náš další životní vývoj. Nejdříve musíme zátěže vyhledat, následně je přijímáme a až nakonec je odevzdáváme a propustíme.

Problémy, které člověk začíná řešit, jsou většinou delšího časového úseku a donutí ho s nimi něco dělat až nátlak, který vzniká díky jeho zdravotnímu stavu nebo depresím. Málokdy lidé řeší problematickou situaci hned jak nastane. Snaží se to zvládat sami a věří, že k tomu nikoho nepotřebují. Mnohdy se ale sami nedokáží dostat k hluboké prapříčině, která vězí v hlubokém podvědomí. Problém se tak postupem času zhoršuje a tlačí na to, aby se začal řešit. Proto se vše zhoršuje do takové nesnesitelné fáze, třeba i propuknutí vážné nemoci, až člověk teprve v této době začíná hledat odbornou pomoc. 

 

Mým záměrem je pomoci člověku navrátit se ke své celistvosti, uzdravení a plnohodnotnému životu.

 

Při spolupráci je důležitá důvěra, víra, trpělivost a otevřenost. Dle mých zkušeností čím víc člověk věří, že se může uzdravit nebo posunout a opravdu spolupracuje, tím je vše snadnější a sezení není potřeba absolvovat tolik, i když je kolikrát více zatížen.

 

Doporučuji řešit problémy co nejdříve nastanou a nenechat sám sebe dohnat do stavu před kolapsem.