"Když máš problém, řeš ho"

 

 

Jak pracuji

Při terapii a konzultaci se zaměřuji především na podvědomou část člověka, kde se nachází příčina jakékoliv disharmonie těla i duše. 

Pracuji s každým klientem individuálně. 

Nenahrazuji zdravotní péči. 

 

Co se většinou řeší

Z větší části za mnou chodí lidé s psychickými problémy.

Potřebují nalézt rovnováhu a klid, ale sami si pomoci neumí, i když se o to někdy i mnoho let snaží.

Často se ale také řeší zdravotní problémy, nízké sebevědomí, špatná komunikace, strachy a obavy, deprese a úzkosti, vyčerpání a únava, noční děsy, problémy ve vztazích, závislosti, přebírání zodpovědnosti za druhé, smutky, finanční problémy, nepochopitelné vnitřní pocity, které nás vedou do paniky a další problémy.

 

Jak terapie probíhá

V terapii se klient dostává do prapříčiny vzniku bloků z jakéhokoliv období svého života. Traumata, bolesti, strachy, úzkosti, deprese, mají příčinu někde v hloubce a jsou uloženy v našem podvědomí. Už si na ně nemusíme ani pamatovat a oni tam jsou a velmi silně nás mohou ovlivňovat. Situace, které ve svém životě prožíváme, zvlášť v našem dětství, ovlivňují náš další životní vývoj. Nejdříve musíme zátěže vyhledat, následně je přijímáme a až nakonec je odevzdáváme a propustíme. 

S klientem často pracuji na přijetí a odpouštění. 

Problémy, které člověk začíná řešit, jsou většinou delšího časového úseku a donutí ho s nimi něco dělat až nátlak, který vzniká díky jeho zdravotnímu stavu nebo depresím. Málokdy lidé řeší problematickou situaci hned jak nastane. Snaží se to zvládat sami a věří, že k tomu nikoho nepotřebují. Mnohdy se ale sami nedokáží dostat k hluboké prapříčině, která vězí v hlubokém podvědomí. Problém se tak postupem času zhoršuje a tlačí na to, aby se začal řešit. Proto se vše zhoršuje do takové nesnesitelné fáze, třeba i propuknutí vážné nemoci, až člověk teprve v této době začíná hledat pomoc a uzdravení. 

 

Co je mým záměrem

 

Především je mým záměrem pomoci člověku navrátit se ke své celistvosti, uzdravení a plnohodnotnému životu.

 

Co je ještě důležité

Důvěra, víra a otevřenost. Dle mých zkušeností čím víc člověk věří, že se může uzdravit nebo posunout a opravdu spolupracuje, tím je vše snadnější a sezení není potřeba absolvovat tolik, i když je kolikrát více zatížen.

Spolupracovat a být trpělivý.

Otevřít se změně. Někdy i po jedné terapii je možné svůj stav změnit. Vždy to souvisí s konkrétním problémem v podvědomí člověka. Toto je vždy individuální dle toho, kolik zátěží si v sobě člověk nese a co za konkrétní bloky v sobě má.

 

Doporučení 

Doporučuji řešit problémy co nejdříve nastanou a nenechat sám sebe dohnat do stavu před kolapsem. 

Doporučuji absolvovat tři základní sezení zhruba po třech týdech nebo po delším časovém úseku dle náročnosti terapie. Pokud je problém hlubší nebo je třeba zpracovat více témat, doporučuji absolvovat pravidelná sezení. Samozřejmě v rozsahu několika týdnů ne dnů. Je nutné nechat tělo, aby mělo čas vše vstřebat a to na všech úrovních.

Vždy je intenzita docházení na terapie různá. Někomu stačí i jedna, dvě terapie, někdo potřebuje delší čas. Vždy jen doporučuji, pokud cítím, aby klient pokračoval a vidím u něj důležitá témata ke zpracování. Nikdy nenutím, toto je volba každého, jak chce na sobě pracovat.

Zároveň je to také o zodpovědném přístupu k sobě, ale také ke mně jako terapeutovi. Pokud něco doporučím,  je třeba to nepodcenit.

 

Upozornění 

Mezi terapiemi doporučuji odpočinek a nekombinovat s další očistou  jako jsou různé semináře, terapie, mohlo by to býti velmi silné a náročné a naopak by se mohlo přitížit a to není účelem. Vždy je možnost se mnou prokonzultovat vhodnost případné kombinace s další terapií či seminářem.

Po terapii doporučuji tři dny odpočívat a vyvarovat se jakékoliv zátěži včetně cvičení, ap. zvýšit přísun tekutin, často se sprchovat, koupat a vyvarovat se alkoholu.

 

Délka terapie

60 min až 120 min

 

Cena terapie

Cena za terapii se liší dle náročnosti. Vždy to souvisí s tím, s čím člověk přijde, jak moc je zatížen a jaké téma se řeší. Osobní poradenství nelze cenově ohodnotit stejně jako řešení hlubokých zážitků a traumat z dětství.
Nabízím Vám individuální přístup, individuální práci, individuální cenu, která začíná od 
 
850,-Kč / 60 minut
 
Pokud klient zruší terapii méně jak 24h před domluvenou schůzkou, platí za ušlý zisk od 500,- Kč do 800,- Kč.
 
 
Víkendový příplatek, svátky
200,- Kč / hod