Alternativní psychoterapie

Pokud chcete, máte možnost posunout se ve svém životě k tomu, po čem z celého svého srdce toužíte. Záleží jen na vašem rozhodnutí a odhodlání.

Skrze rozhodnutí a následnou proměnu můžete uzdravit svá zranění a vyvázat ze starých naučených vzorců chování, které vám brání v tom být naplno šťastni ať již na fyzické, mentální či duševní úrovni. 

Ve fyzickém těle se blok  projeví  až v poslední řadě. Podstatná  část našeho problému se však musí odhalit v hloubce našeho podvědomí, kde můžeme odhalit skutečnou příčinu a následně změnit náš stav.

Až poté co začneme pracovat s touto podvědomou úrovní člověka se náš fyzický či psychický stav začíná měnit a následně je možné vydat se cestou úplného uzdravení a harmonie na všech našich úrovních.

Vždy řešíme celek, není možno oddělit jedno od druhého.

Pracuji s každým klientem individuálně, to znamená, že i způsoby mé práce jsou odlišné.