Automatické písmo neboli channeling využívám již od svých 13ti let. Poselství, které dostávám skrze písmo mi pomáhá se více orientovat ve svém životě. Dostávám odpovědi, které mi objasňují mnoho z mého života, dodávají mi chuť a důvěru v mojí životní cestu ve mě samotnou a také mi umožňují celkově porozumět tomu co se tady na Zemi děje. Tímto způsobem získávám mnoho moudrých slov a odpovědí na moje otázky, ale také skvělých afirmací, které následně využívám v mém životě jako obrovskou podporu pro můj vnitřní rozvoj nebo pro ostatní, kterým afirmace pomáhají.

 

Poselství, které mi přichází, většinou předávám rovnou skrze moje slova v konkrétní okamžik při seminářích, individuálních sezeních nebo konzultacích.