MOJE POSLÁNÍ

Provázím a podporuji lidi na cestě k sobě, aby mohli žít naplno to své a plně prožívali na této planetě opět lásku, celistvost a to co si ze srdce přejí.

Nabízím možnost hluboké proměny a navýšení vibrací všem, kteří se na mě s láskou obrací. 

Pomáhám s odblokováním až do buněčného základu ať už individuálně nebo při skupinových setkáních. 

Uvolňuji rodové či jiné zátěže, aby mohlo dojít opět ke svobodě na všech úrovních Bytí.

Miluji meditační pohybové setkání v ženském kruhu, kde se dějí skutečné zázraky a veškerou změnu Ženy okamžitě pociťují. Stejně tak je pro mě velice silné skupinové setkání na mých sebevzdělávacích kurzech či konstelacích.

A také jsem hluboce vděčná za individuální setkání, kde se lidé v důvěře otevírají své vnitřní přeměně, navyšují svoji vlastní úroveň vědomí a zvyšují své vibrace. Následně se mění jejich životy a to je pro mě ta největší odměna, býti přítomna skutečným zázrakům, které se dějí.