Lenka Elien Moravcová 

Je mi ctí provázet Vás mým životním příběhem, který mi dovedl až do tohoto okamžiku. 
Abych se Vám představila, jmenuji se Elien. To je moje duchovní jméno, které mi bylo předáno v roce 2013. Jméno Lenka mi dali moji rodiče při mém narození dne 13. 10. 1977 v Plzni.
Než jsem pochopila, že mým posláním je pomáhat a podporovat druhé lidi, prošla jsem si dlouhou životní poutí, která mi naučila uvěřit a naslouchat svému vnitřnímu hlasu a vnímat boží přítomnost. Stále se ve svém životě učím a ráda svoje zkušenosti předávám těm, kteří o moji inspiraci a tvořivost stojí.
 
Teprve po dlouhých letech práce na sobě, stálému sebevzdělávání, ale především prožitku v roce 2010, který změnil můj dosavadní život, jsem byla dovedena k mému poslání pomáhat ostatním a plně je podporovat v nalezení jejich vnitřní podstaty. Stala jsem se průvodcem na cestě k lásce a harmonii. Svoji práci dělám srdcem.
 
Schopnosti a dary, které nyní využívám ve své praxi s klienty, jsem získala už příchodem na svět. Ve třinácti letech jsem začala vědomě pracovat s energií a využívala channeling. Od svých dvaceti let jsem se ještě více začala zabývat různými souvislostmi mezi tělem a duší a také zpracovávala svá témata, bez kterých bych nemohla být nyní přínosem ostatním. Nyní je mi 42 let a mám za sebou již mnoho let zkušeností jak v individuální tak skupinové praxi s klienty. Většina lidí za mnou chodí na doporučení od svých blízkých, kteří ke mně dochází na sezení nebo navštěvují mé semináře.
Následně díky dalším možnostem vzdělání v průběhu svého života a setkání s různými lektory, učiteli a průvodci jsem získala také větší rozhled a pochopení toho, co je pro mě v životě důležité.
V roce 2007 na své studijní cestě v Praze na Akademii sociálního umění jsem se začala zabývat sociálně uměleckou terapií a léčebnou pedagogikou. Vnímala jsem a zároveň si v sobě potvrzovala to, jak je důležité se vědomě i podvědomě uvolňovat a harmonizovat svůj psychický stav od kterého se dále vše odvíjí. Krom jiného mi tato studie podpořila na cestě k mé současné práci, která mi stále přináší radost a obohacuje mé nitro. Vnímám obrovský smysl v tom, když mohu pomoci nalézat klid a mír u lidí, kteří tápou a už neví kudy a kam. Když se dostávají do bodu, kdy je válcují deprese nebo stavy se kterými si neví rady. Společně odhalujeme příčiny, které kolikrát ani vědomě netuší, že si s sebou nesou hluboce uzamčené v jejich podvědomí a které je tak ničí a ovládají. Kdybych to nezažívala každý den ve svém životě a při sezeních s klienty, těžko bych věřila co vše lze změnit. 

2007 AKADEMIE SOCIÁLNÍHO UMĚNÍ TABOR, PRAHA – léčebná pedagogika a sociálně umělecká terapie

Občanské sdružení Akademie sociálního umění Tabor bylo založeno roku 1997 z iniciativy bývalých lektorů a studentů Ateliéru sociální terapie a léčebné pedagogiky při Institutu volného času (IPV) – akreditovaného Ministerstvem školství – na jehož práci navazuje. U zrodu akademie stáli Hana Bezányjová, Ing. Pavel Seleši a především PhDr. Anežka Janatová – psycholožka v poradně pro mladistvé, poté psycholožka v Jedličkově ústavu a posléze jeho ředitelka.

Akademie sociálního umění Tabor se zaměřuje na rozvíjení dovedností v oblasti léčebné pedagogiky a sociálně umělecké terapie - dramaterapie, muzikoterapie, arteterapie. V rámci procesu výuky je důraz kladen v první řadě na interaktivou, vlastní prožitek a sebepoznání studentů.

Cílem výuky Akademie sociálního umění a léčebné pedagogiky je snaha o rozumění motivům jednání druhých lidí a z tohoto hlubokého rozumění i možnost skutečné pomoci.

Akademie usiluje o rozvíjení individuálního myšlení a tvůrčího potenciálu v člověku. Kromě této složky akcentuje také etický aspekt, který je vysoce důležitý v daných oborech, a tím je schopnost empatie. Akademie se snaží zvyšovat u studentů nejen úroveň faktického vzdělání, ale také sociální inteligenci nezbytnou v oblasti sociální práce. 

"Vždy jsem měla v sobě touhu na sobě pracovat, posouvat se dál, rozvíjet svůj potenciál, poznávat nové věci v životě a především nestát na místě. Zajímala jsem se již od malička o hloubku lidského vědomí a příčiny různého chování člověka a také ráda tvořím a poznávám nové věci v jakékoliv oblasti života. Chtěla jsem se o hloubce lidského vědomí dozvědět více, zároveň mi lákala tvořivost studia a především mi oslovil a zaujal zcela nový způsob výuky na Akademii a tak jsem se rozhodla studovat v Praze léčebnou pedagogiku a uměleckou terapii.

Studium mi tehdy do života přineslo nové obzory a především mi přesvědčilo o tom, že touhu pomáhat  a podporovat ostatní lidi již v sobě nosím mnoho let, jen mi do té doby život vedl trošku jiným směrem. Ve chvíli, kdy jsem více začala rozvíjet svoji intuici a naslouchala o něco víc své duši, začala jsem v sobě cítit touhu jít jiným a novým směrem než jsem šla do té doby a cítila jsem, že jednou budu vše co v sobě mám ukryté předávat dál, i když jsem vůbec ještě netušila kdy to bude a jak to vše vlastně začne. Vždy, když jsem se rozhodla v životě pro novou cestu, něco důležitého následně odešlo a udělalo prostor tomu novému. Tento rok jsem se otevřela zcela novému učení a následně také dokončila a zcela douzavřela kapitolu mého manželství. Většinou to v tu chvíli, kdy prožíváme velké životní změny bolí, ale zpětně člověk vidí, jaký obrovský smysl všechny situace v našem životě měly."

 

Díky následujícím rokům tvrdé práce na sobě přišla svoboda, obrovský posun a velká obroda také v oblasti mé profese. 

 

2009 TANEC MYSTICKÉ RŮŽE – Roční sebevzdělávací škola s duchovním zaměřením, pod vedením tehdy Pavlíny Maškové, nyní Sofie Kalyani Sarras

V roce 2007 jsem začala navštěvovat pravidelně ženský kruh v Plzni s názvem „ Světlo ženy“, který zde v Plzni vedla Pavlína Mašková se záměrem rozvíjet v sobě ženství a společně sdílet a vzájemně se podporovat v našem vědomém duchovním rozvoji. Poté se (již tehdy) Kalyani rozhodla vytvořit roční školu s názvem „Tanec mystické růže“ s úmyslem nás ještě více motivovat v práci na sobě. A tak díky mé chuti na sobě pracovat mě tehdy má cesta dovedla k tomuto ročnímu studiu, díky kterému jsem mnoho věcí pochopila, začala více zkoumat do hloubky a rozvíjet ve svém životě. Pokud vím, toto roční studium následně již v dalších letech nepokračovalo, ale stále je možno navštívit mnoho akcí, které Kalyani pořádá. Tato životní zkušenost v mém tehdejším období života mně byla velkým darem a čerpám z ní dosud.

 

2013 LOONA DANCE ACADEMY, Praha, Akreditované studium MŠMT - Škola prožitkového tance pro ženy

Loona Dance vytvořila v roce 2011 taneční lektorka a lektorka sebevzdělávacích kurzů Lucie Kupcová. V roce 2013 vznikla Škola Loona Dance Academy a v roce 2015 se stala obchodní společností.

Loona Dance je vůbec první založenou školou, i jedinou akreditovanou výukou tance nové doby pro ženy, tj. prožitkem. Tento prožitkový tanec rozvíjí a prohlubuje ženskou stránku, uvádí do relaxace, klidu a do svého středu. Učí naslouchat svému tělu a také rozvíjet intuici. Tímto tancem se zvědomuje a posiluje fyzická rovina (tělo a svaly), energetická rovina (životní síla) a harmonizuje se rovina duševní (neboli emoční).

Filosofie a záměr Loona Dance Academy:

„Je-li šťastná žena je i šťastný muž a tím celá rodina,

Šťastná rodina tvoří spokojenou společnost.

Tato žena je klíčem k harmonické společnosti“

"Jsem velmi šťastná, že jsem tehdy v roce 2013 mohla stát při jejím zrodu a být součástí úplného počátku vzniku školy. Následně po tom, co jsem dokončila studium tanečního konceptu jsem zavedla na podzim roku 2013 první lekce Loona Dance v Plzni." 

 

2015  TECHNIKA KVANTOVÉHO DOTYKU MATRIXU - sebevzdělávací kurz II.stupně 

Lektor Mgr. Pavel Vondrášek – fyzioterapeut, terapeut specializující se na psychosomatickou a sportovní medicínu

Na pětidenním semináři se učí  principy na jakých funguje naše hlava, vědomí a podvědomí - a jak si svými myšlenkami vytváříme realitu a jak ji prožíváme. Rozebírá se zde, proč díky nastavení naší mysli jsme někdy ve svých životech šťastní a nebo naopak nešťastní. Probírá se zde psychosomatika člověka.  

 

Rok 2015  Mistr Isis Seichim Reiki

Rok 2013  Imara reiki

Rok 2010  Corbula Capitis

Rok 2010  Dračí ochranné energie

Rok 2009  Shamballa

Rok 2008  Ra-Sheeba

Rok 2008  Isis Seichim Reiki

Rok 2008  Elenary Healing System

Rok 2008  Zlatý paprsek - Dárek od Metatrona

Rok 2007  Isis Seichim

Rok 2000  Reiki podle Dr. Mikao Usui

 

Na své cestě poznání jsem pochopila tři důležité a podstatné věci. Rozšířit si své vědomí, spojit se se svojí duší a naslouchat svému tělu.

Terapie je zároveň mým posláním.

Přes různé životní překážky, které vnímám jako zkušenosti, věřím v sílu lásky, svobody a čistoty.
To zda jsme nebo nejsme šťastni, můžeme ovlivnit jen my sami.
Prošla jsem mnoha sebevzdělávacími kurzy, semináři, ale největším darem a zkušeností je mi život sám.
Má práce a poslání je pomáhat a podporovat ty, kteří o pomoc stojí, netuší jak si mohou sami pomoci a hledají cestu k uzdravení a smyslu života.
 
Vlastní motto: "Chtít svůj život změnit chce odvahu..."
Akademie usiluje o rozvíjení individuálního myšlení a tvůrčího potenciálu v člověku. Kromě této složky akcentuje také etický aspekt, který je vysoce důležitý v daných oborech, a tím je schopnost 

Vděčnost

Děkuji sama sobě za odvahu žít tento svůj život a být oporou nejen své rodině, ale také ostatním lidem, kteří hledají lásku a soucit ve svém životě a obracejí se na mě.
Děkuji za příležitosti, které mi sám život dává a za zkoušky, kterými neustále procházím. 
Děkuji za to, že mohu býti motivací ostatním. Vím, že zázraky se v životě dějí a životy lidí se změnit mohou, pokud si to sami dovolí. Vůle člověka a myšlenky jsou velice silné a skutečně mohou obrátit vše k lepšímu. 
Děkuji také za to, že jsem se přes veškeré bolestivé zkušenosti a trápení dostala na cestu pokory, odpuštění a vděčnosti.  Je to neuvěřitelné, ale je to možné. Proto má slova jsou...věřte v sebe, věřte v lásku a nevzdávejte se, i když před sebou nevidíte NIC nebo jen smrt a pusto a prázdno.
Děkuji své rodině a svému synovi. 
Děkuji svému nejdražšímu příteli i všem ostatním v mém životě. 
Děkuji všem svým učitelům a mistrům, kteří mi v tomto i v minulých životech pomáhali.
Děkuji všem svým klientům, kteří mi důvěřují a obracejí se na mě se svými problémy.
 
Víra v cokoliv Vám dokáže skutečně změnit život. Pokud nemáte víru, volíte si vědomě odpor k životu, stagnaci, nesoulad, a to vše v tom nejlepším případě. Ano není to kolikrát snadné, někdy je to tak vyčerpávající, že ani nevíte jak, ale důležité je se nevzdat a hledat! Pokud možno hledat cestu, jak z toho beznadějného kolotoče ven. Věřte si a jednejte!

 

Nemohla bych podporovat ostatní, pokud bych za sebou neměla mnoho svých bolestivých zkušeností a zážitků, těžké karmy a břemen, které jsem si sama v tomto svém životě zvolila. A až toto vše mi dovedlo k tomu být užitečná tak nejlépe v tomto světě a v tomto životě jak umím a mohu.
 
Děkuji s láskou a pokorou za vše a za svůj život plný výzev a zkušeností*Elien