Kdo je Elien Runa

Elien je žena, která nabízí lidem možnost vnitřního růstu skrze pochopení a odhalení pravdy uvnitř sebe. Její skryté dary nedává na odiv, ale pracuje tiše a neotřele v obrovské pokoře a veliké hloubce.

Učí lidi propojovat se se svým tělem, naslouchat svému srdci a vyššímu vedení. Motivuje k tomu, aby lidé naplno využívali své dary a schopnosti v jejich každodennosti. Využívá k tomu svoji jasnozřivost se kterou již přišla na tento svět. Má velký vnitřní rozptyl a vhledy do minulosti.

Sama si ve svém životě prožila velmi těžké chvíle a to ji následně dovedlo k hluboké vnitřní práci skrze kterou odkrývala vesmírné souvislosti a zákonitosti. Jen díky vytrvalosti a její vnitřní síle a odhodlání se dokázala zvednout a jít dál i v těch nejtěžších zkouškách, kterými v životě procházela. Se svojí minulostí se svěřuje pouze tehdy, když cítí, že její příběh může určitému člověku pomoci.

Člověk se cítí u Elien v bezpečí právě proto jaká je.. nestranná, nehodnotící a plně podporující.

Je to milující maminka, která ví, že když bude ona v sobě pevná, rozhodná a sebevědomá, tak i svému synovi předá ze sebe to nejlepší co může.

Je to milující partnerka, která se se svým mužem vzájemně pozvedá na vyšší úroveň poznání toho, co znamená ve společném soužití plnohodnotně prožívaný vztah.

Učí se stále ve své každodennosti stejně jako další lidé na této planetě, býti šťastnou, láskyplnou a milující bytostí.

 

Elien o sobě

Teprve poté, co jsem prožila klinickou smrt ve svých 33 letech života, jsem začala plně naslouchat svému nitru a byla jsem dovedena ke svému poslání. Po tomto zážitku se mi začal měnit celý můj život. Pochopila jsem, že ten zvrat musel přijít. I přesto, že jsem v tu chvíli netušila zda se ještě někdy postavím na nohy, zda budu moci chodit a plnohodnotně žít, zda se dokáži postarat o svého tehdy šestiletého syna, kterého jsem vychovávala sama a to bez jakékoliv pomoci a podpory, věřila jsem... Věřila jsem, že mi Vesmír nenechá padnout, když mi vrátil zpět do života.

Až když padne vše okolo vás, jste skutečně nuceni opřít se o sebe samotného...

Tehdy jsem začala svoje tělo uzdravovat pomocí intuitivní kresby, která je neuvěřitelným nástrojem nejen k rozkrytí příčin, ale též k následnému uzdravení. Intenzivně jsem hledala sama v sobě odpovědi a cestu ke svému uzdravení. Získávala jsem odpovědi na moje otázky. Přicházelo mnoho informací zhůry, silná a podporující poselství od mých duchovních průvodců, odkrývaly se mi jisté techniky směřující k uzdravení a také lásce sama k sobě. Postupně jsem začala přijímat svůj život jako dar a přestávala se na sebe zlobit. Pochopila jsem souvislosti o co tady v mém životě jde a následně jsem začala přijímat svojí vlastní zodpovědnost za to vše co žiji. Dostávala jsem se zpětně do prožitků a vhledů před svým narozením a prožívala neskutečné prozření sebe i svého dosavadního nastavení.

Jsem přesvědčená o tom, že cesta k sobě začíná skrze uvědomění a následném rozhodnutí žít skutečně to své...

Určité schopnosti jsem u sebe pozorovala již od útlého dětství. Jako například vhledy do svých minulých životů. Více jsem se začala zabývat svými dary někdy okolo svých 12ti let života. Ve svých 30 letech jsem vedla svoji první meditaci v životě pro skupinu asi třiceti lidí a pocítila tak spontánní vlnu propojení se Světlem. Byl to pro mě velice silný a nezapomenutelný zážitek při kterém jsem si uvědomila skutečnou sílu svých schopností. Vědomému sebevzdělávání se věnuji již 25 let a především díky tomu nyní předávám v lásce a vděčnosti své zkušenosti ostatním bytostem, které mají zájem prožívat láskyplný život a mají chuť tvořit ze svého nitra.

 

Co předávám a jak podporuji

Předávám lidem poznání sebeobjevení. Motivuji je, inspiruji a pomáhám k jejich harmonizaci a odblokování až do buněčného základu. Očišťuji rodové, karmické či jiné zátěže, aby mohlo dojít opět ke svobodě bytosti na všech jejích úrovních (když je mi dovoleno a pokud je na to člověk připraven). Vždy jde o spolupráci s bytostí, která mě navštíví.

Podporu dávám v plném vědomí člověka, ikdyž na velice hluboké úrovni.

Provázím a podporuji bytosti na cestě k sobě, aby mohli žít naplno to své a plně prožívali na této planetě opět lásku, celistvost a to co si ze srdce přejí.

Miluji meditační pohybové setkání v ženském kruhu, kde se dějí skutečné zázraky a veškerou změnu Ženy okamžitě pociťují.

Stejně tak je pro mě velice silné skupinové setkání na mých sebevzdělávacích kurzech či konstelacích a

jsem velice vděčná za individuální setkání, kde se lidé v důvěře otevírají své vnitřní přeměně, navyšují svoji vlastní úroveň vědomí a zvyšují si své vibrace.

 

 

Jestliže tě tvé srdce volá k proměně a cítíš se být připraven, jsem tady a v lásce tě provedu a podpořím na tvé cestě...

 

 

(Momentálně na nabídce a ceníku mých služeb pracuji, prosím o trpělivost:-)