Elien Runa - průvodkyně na cestě k sobě

Elien je známa pro svoji láskyplnost a jemnost při své práci.

Soucítí s ostatními bytostmi. Její práce je tvůrčí a plná inspiace. Je to duchovní bytost, která nabízí lidem možnost vnitřního růstu skrze pochopení a odhalení pravdy uvnitř sebe. Její skryté dary nedává na odiv, ale pracje tiše a neotřele v obrovské pokoře uvnitř sama sebe. Učí lidi propojovat se se svým tělem a využívat dary v jejich každodennosti a hmotném reálném životě.

Elien je žena, která má mnoho vnitřních darů a schopností, které v sobě nosí už od narození. Je to duchem šamanka, ale vstupuje také do andělských sfér. Má velký vnitřní rozptyl a vhledy do minulosti. Díky její vytrvalosti a vnitřní síle se dokázala zvednout a jít dál i ve chvíli těžkého životního prožitku, traumatu a dlouhodobého psychického i fyzického vyčerpání, které její tělo dovedlo téměř k odchodu z jejího života.

Pro lidi ve svém okolí má mnoho pochopení a ví, že ať už člověk prožívá cokoliv, vždy má svobodnou volbu proto se rozhodnout co v tu danou chvíli je zapotřebí.

Je to respektující a inspirující bytost, která vede ostaní cestou lásky a sebe-tvořivosti. Je to milující maminka, která ví, že když bude ona v sobě pevná, rozhodná a sebevědomá, tak i svému synovi předá ze sebe to nejlepší co může. Učí se stále ve své každodennosti stejně jako další lidé na této planetě, býti šťastnou, láskyplnou a milující bytostí.

Přeje si tvořit Nebe na Zemi a ví, že je nutné začít nejprve u sebe...

V tomto duchu učí také ostatní, především na svých poznávacích a prožitkových kurzech...

Věří, že když člověk má chuť, dokáže téměř nemožné:-)