Elien Runa

Jsem tady proto, že moje Duše se tak rozhodla…

Jsem tady, abych inspirovala a motivovala k úspěšnému životu každého, kdo si jen přeje naplno žíti to své a s láskou se na mě obrátí…

Jsem tady na Světě, abych pochopila veškeré možné souvislosti a mohla tak učení sebelásky předávat dál…

Jsem tady proto, abych získala nadhled nad určitými situacemi a ponořila se do hloubek života na planetě Zemi…

Jsem tady proto, abych se naučila žíti v proudu života a nešla proti němu…

Jsem tady proto, abych dokázala přijmout svoje lidství…

Jsem tady, abych pochopila, že minulost má veliký smysl, ale to, co žiji TEĎ JE TO PRAVÉ od čeho je potřeba se odrazit a jít dále vstříc tomu novému…

Jsem tady proto, abych odhalila svoji pravou podstatu…

Jsem tady proto, abych učila lidi sebelásce a seberozvoji...

Jsem tady proto, abych naučila lidi vykročit z role stagnace a oběti a pomohla jim tvořit Nebe na Zemi…

 

Elien o sobě

Teprve poté, co jsem prožila klinickou smrt ve svých 33 letech života, jsem začala plně naslouchat svému nitru a byla jsem dovedena ke svému poslání. Po tomto zážitku se mi začal měnit celý můj život. Pochopila jsem, že ten zvrat musel přijít. I přesto, že jsem v tu chvíli netušila zda se ještě někdy postavím na nohy, zda budu moci chodit a plnohodnotně žít, zda se dokáži postarat o svého tehdy šestiletého syna, kterého jsem vychovávala sama a to bez jakékoliv pomoci a podpory, věřila jsem... Věřila jsem, že mi Vesmír nenechá padnout, když mi vrátil zpět do života.

Až když padne vše okolo vás, jste skutečně nuceni opřít se o sebe samotného...

Tehdy jsem začala svoje tělo uzdravovat pomocí intuitivní kresby, která je neuvěřitelným nástrojem nejen k rozkrytí příčin, ale též k následnému uzdravení. Intenzivně jsem hledala sama v sobě odpovědi a cestu ke svému uzdravení. Získávala jsem odpovědi na moje otázky. Přicházelo mnoho informací zhůry, silná a podporující poselství od mých duchovních průvodců, odkrývaly se mi jisté techniky směřující k uzdravení a také lásce sama k sobě. Postupně jsem začala přijímat svůj život jako dar a přestávala se na sebe zlobit. Pochopila jsem souvislosti o co tady v mém životě jde a následně jsem začala přijímat svojí vlastní zodpovědnost za to vše co žiji. Dostávala jsem se zpětně do prožitků a vhledů před svým narozením a prožívala skutečné prozření sebe i svého dosavadního nastavení.

Jsem přesvědčená o tom, že cesta k sobě začíná skrze uvědomění a následném rozhodnutí žít skutečně to své...

Určité schopnosti jsem u sebe pozorovala již od útlého dětství a od narození mám vhledy do svých minulých životů. Tento dar hlubokých vhledů také používám ve své praxi s klienty. Více jsem se začala zabývat svými dary někdy okolo svých 12ti let života. Ve svých 30 letech jsem vedla svoji první meditaci v životě pro skupinu asi třiceti lidí a pocítila tak spontánní vlnu propojení se Světlem. Byl to pro mě velice silný a nezapomenutelný zážitek při kterém jsem si uvědomila skutečnou sílu svých schopností. Vědomému sebevzdělávání se věnuji již 25 let. V lásce a vděčnosti předávám své zkušenosti ostatním Bytostem, které mají zájem prožívat láskyplný život a mají chuť tvořit ze svého nitra. 

Mám za sebou desetiletou praxi v terapeutické oblasti a tisíce proměn mých klientů.

Prošla jsem řadou sebevzdělávacích škol, seminářů, zasvěcení, ale to co mi přinesl můj život, je pro mě ta největší škola prozření, darů a schopností, kterou žiji.

 

O Elien

Elien je žena, která nabízí lidem možnost vnitřního růstu skrze pochopení a odhalení pravdy uvnitř sebe. Její skryté dary nedává na odiv, ale pracuje tiše a neotřele v obrovské pokoře a veliké hloubce.

Učí lidi propojovat se se svým tělem, naslouchat svému srdci a vyššímu vedení. Motivuje k tomu, aby lidé naplno využívali své dary a schopnosti v jejich každodennosti. Využívá k tomu svoji jasnozřivost se kterou již přišla na tento svět. Má velký vnitřní rozptyl a vhledy do minulosti.

Sama si ve svém životě prožila velmi těžké chvíle a to ji následně dovedlo k hluboké vnitřní práci skrze kterou odkrývala vesmírné souvislosti a zákonitosti. Jen díky vytrvalosti a její vnitřní síle a odhodlání se dokázala zvednout a jít dál i v těch nejtěžších zkouškách, kterými v životě procházela. Se svojí minulostí se svěřuje pouze tehdy, když cítí, že její příběh může určitému člověku pomoci.

Člověk se cítí u Elien v bezpečí právě proto jaká je.. nestranná, nehodnotící a plně podporující.

Je to milující maminka, která ví, že když bude ona v sobě pevná, rozhodná a sebevědomá, tak i svému synovi předá ze sebe to nejlepší co může.

Je to milující partnerka, která se se svým mužem vzájemně pozvedá na vyšší úroveň poznání toho, co znamená ve společném soužití plnohodnotně prožívaný vztah.

Učí se stále ve své každodennosti stejně jako další lidé na této planetě, býti šťastnou, láskyplnou a milující bytostí.